Výroba tašek z plastu. Seznamte se s procesem jejich vzniku krok za krokem

Bez všudypřítomných plastových tašek si lze dnes nakupování stěží představit. Jak ale probíhá samotná výroba nákupních tašek, to je pro spoustu lidí stále velkou neznámou. V tomto článku se to pokusíme napravit.

Výroba tašek z plastu – pár vět k pojmosloví

Téměř všechny plastové tašky jsou vyrobeny z polyetylenu, a to buď nízké nebo vysoké hustoty. Pro polyethylen s vysokou hustotou se u nás vžil název mikroten, polyethylen s nízkou hustotou zase nazýváme igelit, ačkoliv tento název není tak zcela přesný a správně by měl označovat spíše měkčené PVC. V běžné řeči se ale pojem igelit vžil natolik, že měnit jej by zřejmě napáchalo více nejasností nežli užitku.

 

Proces výroby plastové fólie

  • Základní surovinou při procesu tvorby plastových tašek je polyethylenový granulát. Polyethylen se nejčastěji získává z ropy – jejím nahříváním a stlačováním se izolují polyethylenové řetězce, které se vzájemně kombinují, čímž vzniká surový granulát. V závislosti na teple a tlaku, kterým jsou vystaveny, mají pak granule různou hustotu.
  • Granule jsou poté sypány do násypky, ústící do zahřívaného extrudéru s otáčivým šroubem, kde roztečou do tekuté podoby.
  • Roztavený plast následně vstupuje do formy v podobě vertikálního cylindru, do nějž je odspodu foukán vzduch.
  • Horký plast se takto nafukuje do podoby podlouhlého balónu, stoupajícího chladící věží, a při tomto procesu tuhne, takže vzniká tenká, nafouklá fólie. Podle toho, jak má být taška velká, se může „balónek“ více přifouknout do požadovaného rozměru.
  • Tento „balónek“ je veden chladicí věží vzhůru, kde je fólie zachycena mezi dva rotující válečky, které ji dále rozválí do požadované tloušťky. Fólie je pak navíjena do špulky a připravena k dalšímu zpracování do podoby tašek.

 

Jde o tašky s logem či nápisem? Ke slovu ještě přichází proces tisku

Pokud jde o obyčejné sáčky či tašky pro potravinářství či běžnou spotřebu, je potisk vynechán a přechází se k dalšímu kroku. Pakliže má jít o sáčky či tašky s potiskem, přichází na řadu tisknoucí stroje. Nejčastější technikou potisku plastových tašek je flexotisk. To je technika rotačního tisku shora, při níž je na plastovou fólii nanesen tiskový motiv pomocí otáčivého válce, respektive soustavy otáčivých válců. Fólie je tak připravena k poslední fázi procesu, na jejímž konci je hotový produkt

 

Zbývá již jen svařit a je hotovo

V konečné fázi výroby jsou dvě fólie – ať již potisknuté, či nikoliv – svařeny na koncích k sobě ve svařovacím stroji po stranách a na dně, čímž konečně vznikne taška či pytlík. Jejich další úprava závisí na jejich cílovém použití – mohou se do nich vykrojit či přivařit ucha, tašky mohou být odděleny do kusů či zůstat navinuté do špulek a mezery mezi dvěma taškami být perforovány pro snadné odtržení tak, jak to známe z obchodů – možností je zkrátka nepřeberně.

 

Budoucnost plastových tašek

Že plasty představují velkou ekologickou zátěž, pokud nejsou řádně likvidovány, je neoddiskutovatelné. S růstem plastového znečištění se začínají objevovat i alternativní varianty, jako například bioplasty, zachovávající stejné či podobné vlastnosti jako klasické plasty, ale mnohem snáze rozložitelné přírodními procesy. Klasickým plastům ale zatím zdaleka odzvoněno není. Je na každém z nás, zdali zůstanou dobrým sluhou, či se stanou zlým pánem. A individuální třídění je tou nejlepší cestou k té první z obou variant…

Třídíte plasty? A jak vidíte jejich budoucnost vy? Máte nějaké zkušenosti s bioplasty či alternativními materiály? Neváhejte nám zanechat komentář!

Anežka Vaňková