Nová ves

Vítejte na oficiálních stránkách obce Nová Ves!

První písemné zmínky o obci souvisejí se stavbou její dominanty -Novoveského rybníku – z let 1571 až 1573, která proběhla pod vedením pardubického f išmistra Matouše Křižanovského z Živanic. Po výstavbě rybníku byla kolem r.1575 pardubickým panstvím povolena výstavba prvních usedlostí. U rybníku se nachází zbytky dřevěných roubených chalup.

V katastrálním území obce je další – Starožďárský rybník – a rozlehlé hluboké
lesy, které kdysi patřily k pardubickému panství.

Důležitá spojení:
Obecní úřad e-mail: [email protected]