Prodej pozemku v Mariánských Lázních – co ovlivňuje cenu a bez čeho se neobejdete

Vlastníte parcelu v tomto malebném lázeňském městě nebo v jeho okolí a plánujete ji zpeněžit? Jak nejlépe jít na prodej pozemku v Mariánských Lázních vám poradíme na následujících řádcích.

Prodej pozemku v Mariánských Lázních – o jaký druh se jedná?

Jak je na tom váš pozemek z hlediska územního plánu? Je v místě určeném územním plánem k zástavbě a jedná se tedy o potenciální stavební pozemek, či jde o již zastavěnou plochu, ornou půdu, zahradu, sad, rybník, louku či plochu s jiným využitím? Nejvíc samozřejmě utržíte prodejem stavebního pozemku (či alespoň výhledově stavebního pozemku), ale i tehdy je cena závislá na celé řadě dalších faktorů, namátkou:

  • Rozměry pozemku a jeho tvar. Pozemek o pěti metrech na šířku a stovce na délku není zcela atraktivní pro výstavbu – už jen proto, že stavba musí dodržovat odstup dva metry od hranic pozemku a tři metry od nejbližší veřejné komunikace.
  • Orientace pozemku a jeho topografie. Příjezdová komunikace by měla vést ze severu nebo východu, a soukromá, obytná část pak měla mít okna situována především na jih a západ. Samozřejmě ne vždy je to možné, a existuje i spousta originálních řešení, jak toto kompenzovat. Rovinaté pozemky pak mívají větší cenu, nežli svažité.
  • Dostupnost pozemku. Čím je přístupnější z veřejné komunikace, tím samozřejmě lépe.
  • Inženýrské sítě. Voda, plyn, elektřina – čím blíže k vašemu pozemku, tím více stoupá jeho cena.
  • Blízkost obchodů, kultury a společenského vyžití. Samotu u lesa samozřejmě zhodnotíte hůře než pozemek v centru města.
  • Naopak přílišná blízkost dálnice či rušné komunikace, průmyslové zóny, skládky atp. hodnotě pozemku ubírá.

Řada z těchto faktorů, zejména pak rozměry a orientace, ovlivňuje kvalitu i u pozemků nestavebních, a u zemědělských pozemků je důležitá také kvalita půdy.

Co budete před prodejem muset mít?

V první řadě budete muset prokázat vlastnictví pozemku, k čemuž je nutné mít list vlastnictví a nabývací titul, prokazující, že můžete s pozemkem zacházet. Nabývacím titulem se může rozumět dědický výměr, kupní či darovací smlouva, atd. Mějte také připravený snímek pozemkové mapy či informace z územního plánu.

A v neposlední řadě si připravte kupní smlouvu. Ačkoliv základní vzor kupní smlouvy je snadné najít online, u větších prodejů je vždy lepší povolat na pomoc kompetentního právníka, aby smlouvu alespoň zkontroloval.

Určete si cenu

Pokud pozemek prodáváte, je pro vás jistě dobrou zprávou to, že ceny pozemků v celém Karlovarském kraji vykazují dlouhodobě rostoucí tendenci. Nenechte se tím ale zviklat k přílišnému nadsazení ceny – potom nemusíte prodat vůbec nic, dokud nepůjdete s cenou dolů. Prohlédněte si na internetu srovnatelné nabídky ostatních – a počítejte s tím, že i ceny většiny z nich bývají zpravidla nadsazené a skutečná hodnota může být o 10-20 % nižší!

A dejte se do inzerování

Je na vás, zda budete chtít využít služeb realitní kanceláře či nikoliv. Zdánlivě můžete při soukromém prodeji ušetřit Mějte ale na paměti, že ani inzerování „svépomocí“ vás nemusí vyjít levně. Inzerce na nejnavštěvovanějších realitních portálech je samozřejmě placená, a ještě více si můžete připlatit za to, aby se váš inzerát zobrazoval na předních příčkách (takzvané „topování“).

Napište do inzerátu také důkladný popis vašeho pozemku v Mariánských lázních, kde zdůrazníte jak jeho přednosti, tak, pokud se nachází v blízkosti města či jakékoliv zajímavé lokality, tak i přednosti jeho okolí. Jedinečná atmosféra Mariánských Lázní je lákadlem, které není radno podceňovat a město samotné nabízí řadu příležitostí jak pracovních, tak i kulturních a vzdělávacích. Nemluvě o nádherné přírodě v jeho okolí. I to můžete v rozumné míře zmínit jako přednost vašeho pozemku.

Zvažte ale i přenechání prodeje realitní kanceláři – ušetříte tím mnoho času a energie, a zkušení makléři znající místní trh mohou vyjednat opravdu výhodný prodej, který vám může v konečném důsledku přinést nemalé peníze!

Prodávali jste někdy pozemek? Jak jste na to šli? Co je podle vás lepší – prodávat svépomocí, nebo přes realitní kancelář?

Anežka Vaňková