Průmyslové PC vydrží i v extrémním pracovním prostředí

Ve stroji se obrábí hřídel do přesně definovaného tvaru – i za touto prací stojí průmyslové PC. Musí vydržet v mimořádně náročných pracovních podmínkách továrních hal. Odolnost a spolehlivost jsou v tomto případě velice důležité vlastnosti. Samotná konstrukce takových počítačů už je tedy navrhována s ohledem na to, aby si plně zachovala své funkce i v naprosto extrémním prostředí. Dnes už totiž počítače dosahují opravdu velmi vysokých výkonů.

Průmyslové PC bojují s vlhkostí i prachem

Čemu všemu mohou být počítače v průmyslových provozech vystaveny? Třeba vlhkosti či prachu. Proto je důležité jejich dokonalé zakrytování. Mnohdy chybí i ventilátor, protože v průmyslové tovární hale by se při výrobě mohl do nitra počítače dostávat prach právě ventilací. Dále musí součástky počítače odolávat například rázům či vibracím, což je běžné u řídících počítačů různých průmyslových strojů jako jsou soustruhy, frézy, brusné automaty.

Vibrace a rázy škodí

Pohybová energie vzniklá rázem samozřejmě může počítač poškodit. Totéž platí i o vibracích, ať už jde o chvění pružných těles nebo kmitání tuhých těles. Jednotlivé součástky strojů se během výroby pohybují a tato energie se přenáší i na řídící jednotku, která je součástí stroje. Vyhráno nemusí být ani v případě, že je řídící jednotka stranou mimo stroj na samostatném pracovišti, protože vibrace a rázy stroje se přenáší i tovární podlahou. Jak popsané situace řešit? Jak zabránit, aby pohybová energie kmitání, chvění nebo rázů poškodila citlivé součástky průmyslových počítačů?

Všechno v jednom

Důležitý je způsob provedení celého počítače. Součástky používané do průmyslových počítačů jsou mnohem odolnější než ty, které najdete ve svém běžném stolním pc. Vybírají se vždy pouze materiály vhodné pro průmyslové použití. Tyto typy počítačů mívají základovou desku All-in-One, tedy všechno v jednom. Díky tomu, že jsou všechny komponenty na jednom místě, zjednodušuje se tak ochrana před poškozením. Zároveň je zajištěna dlouholetá, většinou alespoň pětiletá dostupnost všech důležitých komponent.

Pomáhá odpružené uchycení základní desky

Pokud dojde k tomu, že se některá součástka počítače porouchá, není problém ji nahradit stejně kvalitní, a to třeba i v době, kdy už se tento typ stroje a jeho počítačová řídící jednotka nevyrábí. Především ale jde o to, zajistit všem součástkám na základové desce maximálním stupeň ochrany proti rázům a vibracím, aby k jejich poškození vůbec nedošlo. To se děje pomocí odpruženého uchycení základní desky a jejích elektronických komponent. Toto odpružení v co nejvyšší míře tlumí vibrace i rázy. Stejně důležitým faktorem je minimalizace kabeláže, i toto opatření omezuje poškození počítače. Prostě je třeba brát v úvahu, že počítač v reálném nepřetržitém průmyslovém provozu je namáhán různým způsobem. Například počítače řídí i vozíky.

Integrace do stávající IT struktury je důležitá

Je nutné, aby bylo možné průmyslové počítače podle potřeby rozšiřovat a upgradovat. Zaručena je také jejich kompatibilita s běžně dostupnými hardwarovými a softwarovými systémy. Jenom díky tomu je potom snadné takové pc integrovat do stávající IT struktury v podniku. Máte-li podnikovou počítačovou síť, potom řídící jednotka nového stroje musí komunikovat s vaší sítí. V mnoha případech z této sítě bude čerpat data pro své nastavení. Další důležitou okolností je spotřeba energie, která musí být nízká. Naštěstí se daří konstruovat počítačové jednotky, které i při vysokém výpočetním výkonu mají minimální energetickou spotřebu.

Anežka Vaňková