Vyřízení stavebního povolení – bez jakých dokumentů se při podání žádosti na stavebním úřadu neobejdete

Celý proces vyřízení stavebního povolení začíná i končí na místně příslušném stavebním úřadu. V tomto článku Vás provedeme jednotlivými kroky, které povedou k získání onoho povolení. Zjistíte, jaké všechny dokumenty od Vás bude úřad požadovat a jak dlouho se na povolení v důsledku schvalovacích procesů čeká.

Čím proces vyřízení stavebního povolení odstartuje

Až se Vám v hlavě zrodí myšlenka na postavení domu s pěknou zahradou, Vaše první kroky povedou na stavební úřad, kde projednáte Váš stavební záměr. Úřednice Vás následně obeznámí o případných regulacích výstavby plynoucích z územního plánu obce.

Česká republika zaujímá na žebříčku délky vyřízení stavebního povolení, z celkového počtu 190 států, nelichotivé 156. místo. Získat ono povolení u nás trvá 246 dnů. Z toho důvodu doporučujeme, abyste se obrnili trpělivostí a počítali s tím, že se celý proces může protáhnout klidně i na rok a déle.

 

Cesta k získání stavebního povolení krok po kroku

Podání žádosti na místně příslušný úřad

 • Potřebný formulář si můžete vyzvednout na úřadě, nebo si ho stáhnout na internetových stránkách příslušného úřadu. Obvykle v sekci územního plánování.
 • Přílohou žádosti je i řada dokumentů, které si budete muset obstarat:
  • Doklad dokazující vlastnictví k pozemku, na kterém plánujete stavět.
  • Výpis z katastru nemovitostí, který není starší devadesáti dnů.
  • Souhlas vlastníků sousedních pozemků i staveb.
  • Stanoviska dotčených orgánů.
  • Vyjádření vlastníků technické infrastruktury a veřejné dopravy.

Tip pro Vás: Pokud chcete, aby za Vás vyřešil veškerá vyjádření a dokumentaci někdo jiný, tak máte možnost poptat službu inženýring. Osoba, která tuto službu provozuje, Vás bude na úřadech zastupovat a zajistí i veškerá potřebná stanoviska.

 

Studie stavby

 • Cílem studií je definovat, jak bude celá stavba nejen vypadat, ale i fungovat.
 • Výkresová část je doplněna o text, který popisuje stavbu z technického hlediska.
 • Její vyhotovení není podmínkou, ale může sloužit jako základ k vytvoření projektové dokumentace.

 

Projektová dokumentace

 • Každá žádost musí zahrnovat 2 – 3 kopie projektové dokumentace vyhotovené autorizovanou osobou – architektem či stavebním inženýrem.
 • V rámci projektu musí být vyřešen přístup na pozemek a napojení na inženýrské sítě.

 

Územní řízení

 • Posuzuje se vhodnost umístění navrhované stavby na dané území.
 • Prověřuje se také, zdali je v souladu s územní plánovací dokumentací.
 • Rozhodnutí vymezuje, jestli je vůbec možné přejít ke stavebnímu řízení.

 

Stavební řízení

 • Je zahájeno dnem podání žádosti a posuzuje se konkrétní způsob, jak bude stavba provedena.
 • Je nutné určit plán jednotlivých etap stavby spolu s kontrolními prohlídkami, na které se úřad pozve.

 

Vyjádření úřadu v zákonem stanovené lhůtě

 • Pokud je žádost spolu s přílohami v pořádku, začne běžet lhůta 30 dnů, během které úřad vydá rozhodnutí.
 • Po uplynutí 15 dnů vstupuje stavební povolení v platnost. Během této lhůty mají zúčastněné strany možnost upřesnit detaily.
 • Stavební povolení pozbývá platnost, pokud stavba nezapočala ani po dvou letech od vydání rozhodnutí.

Za stavební povolení zaplatíte v rozmezí 300 – 10 000 Kč dle povahy plánované stavby. Poplatek se řídí zákonem o správních poplatcích. Sazebník ke stažení zde.

Teď už víte, jaké kroky vedou k získání stavebního povolení. Celý proces začíná i končí na stavebním úřadě, kterému nebude stačit jen vyplnění žádosti, ale bude od Vás vyžadovat i řadu dokumentů. Z článku jste zjistili, které všechny to jsou a že je vhodné opatřit si je s dostatečným předstihem, protože získání povolení může trvat až 246 dnů, přičemž tato lhůta se ještě více protáhne, pokud nastanou komplikace. Jednotlivé orgány a instituce mají zákonné lhůty pro podání rozhodnutí, čímž se celý proces značně prodlužuje. Změny chystané ve stavebním zákoně.

Zajistili byste si veškerá stanoviska pro úřady sami, nebo byste si raději za tuto službu zaplatili a poptali službu inženýring?

Anežka Vaňková