Vedení účetnictví: základní informace

Vedení účetnictví nejen, že slouží k získání přehledu o finanční situaci ať už naší vlastní domácnosti či našeho podnikání, ale je také v určitých případech předepsáno zákonem. Osoby, které mají povinnost si účetnictví podle stanovených pravidel vést, jsou vymezeny zákonem o účetnictví. Pokud jste OSVČ a povinnost vést účetnictví zákonem uloženou nemáte, musíte si vést alespoň jednoduší daňovou evidenci podle zákona o daních. Vyznat se v předpisech týkajících se vedení účetnictví a daňové evidence často není pro podnikatele vůbec jednoduché – pojďme si tedy objasnit alespoň základní pojmy.

Vedení účetnictví: klíčové pojmy

Podnikatelé si často pletou pojmy jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví a daňová evidence. Každopádně od změny názvosloví příslušné legislativy platí, že pojmem účetnictví se rozumí účetnictví vedené podvojným způsobem (systém „má dáti, dal“) podle zákona o účetnictví. Povinnost vést ho mají subjekty v něm vymezené, především všechny osoby zapsané do obchodního rejstříku a dále OSVČ dosahující vyššího ročního obratu než 25 mil. korun. Ostatní podnikající fyzické osoby mají pouze povinnost si vést daňovou evidenci, dříve zvanou jednoduché účetnictví. Ta se skládá s veškerých výdajů a příjmů učiněných v souvislosti s podnikáním a dále též z údajů o majetku a dluzích podnikatele. Slouží jako základ pro výpočet daně příjmů a je jednoduší a méně komplexní než účetnictví.

Na koho se obrátit, když si s účetnictvím nevím rady

Jak je zřejmé, vedení účetnictví může být pro nezkušené podnikatele tak trochu „španělskou vesnicí“. Nápomocny vám naštěstí mohou být různé specializované programy pro vedení účetnictví a dále též specializované společnosti, které budou vést účetnictví či daňovou evidenci za vás. Takovéto řešení vám může ušetřit váš drahocenný čas potřebný k podnikání nebo výdaje na zaměstnávání vlastní účetní.

Anežka Vaňková