Stomatologie v Praze – Moderní přístupy a technologie

Stomatologií v Praze se v tomto roce zabývá více než tisíc odborníků, tedy skoro 1/5 všech zubních lékařů v České republice. Na jednoho zubaře v pražském kraji tak připadá necelých 1000 pacientů, zatímco v jiných krajích je to i dvojnásobek. Na dostupnost zubních lékařů si tedy lidé v tomto kraji nemohou stěžovat. Mimo to, lidé zde mají možnost zubního ošetření a péče o zuby na řadě privátních klinik a v mnoha ordinacích. Ty mají v porovnání s některými státními institucemi přístup k těm nejmodernějším technologiím a přístrojům, a nabízejí tak velmi kvalitní a šetrný způsob ošetření.

Stomatologie – Návštěva moderní ordinace

Co by měli pacienti udělat a co je čeká, pokud se rozhodnou stát klienty takových soukromých ordinací? První věci je objednat se, což není nutné telefonicky, ale stačí vyplnit jednoduchý online formulář. Ten většinou obsahuje jméno, požadovaný datum a čas návštěvy, a její důvod. Objednávat se dlouho předem není nutné, stačí pouze den až několik dní dopředu.

První návštěva

Po příchodu do ordinace musí pacient vyplnit vstupní dotazník, díky němuž lékař získá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, užívaných lécích, absolvovaných operacích a alergiích. Pacient často v této chvíli dostává informační leták týkající se cen jednotlivých výkonů, který si ale mohl prostudovat již předem na internetových stránkách daného pracoviště. Následuje vstupní prohlídka, kdy zubař důkladně zhodnotí stav chrupu a měkkých tkání v ústech a také věnuje pozornost přítomnosti otoků v obličeji. Pro dokumentaci a ověření stavu zubů a tvrdých tkání je pacientovi proveden rentgenový snímek a to bez čekání přímo v dané ordinaci. Jedná se o digitální rentgenový snímek, který se ihned zobrazuje na počítači.

 

Dále lékař zhodnotí pacientův stav, navrhne řešení nalezených problémů a vše důkladně vysvětlí. Spolu s tím je pacient informován o finanční stránce řešení těchto problémů. Pacient má dostatek času na rozmyšlenou, která ošetření podstoupí a na základě toho pro něj lékař vypracuje vhodný časový harmonogram. Pokud lékař usoudí, že je něco provést neodkladně, udělá to. Jinak postupuje podle harmonogramu, tak že pacienta objedná přímo na daný výkon. Pokud je to nutné, lékař pacientovi doporučí návštěvu dentální hygieny. Více o vstupní prohlídce tady.

 

Další návštěva

Další ošetření začíná bez zdržení v dobu, na kterou se pacient objednal. Před začátkem ošetření lékař pacientovi vysvětlí, co mu bude provedeno. Lékař výkonům věnuje dostatek času a ošetření probíhá bezbolestně. Pokud se jedná o komplikovanější zákrok, který by mohl být pro pacient obzvlášť nepříjemný, může být na jeho žádost a po zvážení lékařem proveden v analgosedaci – podání zklidňujících léků, které tlumí bolest – či celkové anestezii.  Toho se využívá zejména u neklidných pacientů, zvláště u dětí. V tomto článku se dočtete více o těchto metodách.

 

Moderní technologie a přístroje

Moderní stomatologie využívá moderních technologií a vybavení, které usnadňují lékaři práci a zefektivňují čas pacientů strávený v zubního ordinacích. Například pokud lékař pracuje pomocí stomatologického mikroskopu, lépe a detailněji vidí oblast zubu, do které zasahuje kaz a kterou je nutné vyvrtat. Zbytečně tak neodstraní zdravou tkáň a na druhou stranu ani neponechá tu zasaženou kazem. Tímto mikroskopem je také schopný mnohem lépe vidět mezizubní prostory. Stomatologický mikroskop je široce využívaný v endodoncii specializující se na zubní dřeň a tkáně zubních kořenů. Výrazně zvyšuje úspěšnost ošetření kořenových kanálků. Kromě toho je mnoho dalších moderních přístrojů zkvalitňujících zubní ošetření a jeho trvanlivost jako například laserová vrtačka nebo CT vyšetření.

 

Anežka Vaňková