Vytvoření webových stránek v současné záplavě informací

V dnešní době je vytvoření webových stránek mnohem jednodušší proces, než tomu bývalo v minulosti. Zároveň se celý obor internetové tvorby vyvinul a můžeme nyní vidět mnohem lepší stránky se zajímavou funkčností, přehledným designem a kvalitnějším obsahem.

Nicméně obor internetových stránek je stále poměrně mladým odvětvím, kde je obrovský potenciál pro zlepšení a do budoucna nás určitě čeká velké množství vylepšení, změn a úprav. Tou nejdůležitější otázkou, kterou začíná tvorba webu je však jeho důvod. Proč vlastně chceme vytvořit stránku, na kterou budeme odkazovat?

Internetová stránka slouží především k předávání informací lidem. Máme co předat?

Podle posledních statistik je v roce 2020 1.7 miliardy aktivních webových stránek. To je opravdu zásadní číslo, které se do budoucnosti určitě rozroste. První stránka byla publikována v roce 1991 jedním ze zakladatelů webu, jeho jméno je Tim Berners Lee a od této chvíle se začala kvalita tohoto odvětví rapidně vyvíjet.

Posláním každé stránky by mělo být nabídnout zajímavý obsah. A naším cílem při tvorbě tohoto obsahu by mělo být pochopení vlastní přidané hodnoty.

Jaké otázky si položit před tvorbou internetové stránky?

  • Máme jiný, lepší způsob, jak určitou informaci předat?
  • Čím se odlišuje náš zájem od stránek, které už existují?
  • Máme produkt, o kterém by se měli ostatní lidé dovědět?
  • Mohla by stránka pomoci našemu offline podnikání nebo službě?
  • V čem může být náš webový projekt prospěšný, zajímavý nebo přínosný?
  • Máme nějaké konkrétní a praktické informace, které by někdo mohl potřebovat?


Díky těmto otázkám zjistíme, v čem je naše konkurenční výhoda a jak se odlišujeme od ostatních stránek. Tento termín se v angličtině označuje USP (Unique Selling Proposition). Tyto termíny jsou samozřejmě krásné, ale musíme vycházet z něčeho praktického.

USP (Unique Selling Proposition). Tyto termíny jsou samozřejmě krásné, ale musíme vycházet z něčeho praktického.

Čím jsme jako lidé, společnosti nebo produkty odlišní od ostatních?

Ve světě, kde je takové množství informací, obchodních zpráv a ostatních poselství prezentováno každý den jsou lidé už extrémně odolní a vytrénovaní filtrovat důležité a nepodstatné zprávy. To co naším webem vyprávíme nebo prodáváme, by mělo být komunikováno a prezentováno jedinečným způsobem. Díky tomu můžeme oddělit sebe od všech ostatních informací, které proudí do mozku lidí každý den.

A celý tento koncept vychází z poznání schopností, vlastností a charakteristik člověka nebo společnosti. Na světě totiž existují podobné informace, služby a produkty. Ale nikde neexistuje naprosto stejný identický kontext a okolnosti, které nás odlišují. Tím způsobem je každý projekt, člověk nebo společnost úplně jiná, i když se například zabývá stejnou činností.

Proč však všechno to odlišování od ostatních? Jde o pochopení, jak máme náš obsah nabízet.

Když víme kdo jsme, víme také, kdo nejsme. Protože v dnešním přehlceném světě je potřeba sdělovat informace rychle a srozumitelně. Pokud lidé nerozumí našemu sdělení, nemáme šanci je oslovit a raději půjdou pro informace nebo produkty jinam. Jakmile se dokáží s naší značkou ztotožnit a pochopit jí, je pro ně snadné nám více důvěřovat a díky tomu si s nimi snadněji vytváříme vztah.

Při tvorbě webové stránky jde o vytváření vztahu s návštěvníky. Protože ti se budou vracet právě k vám, pokud budou chápat, co pro ně máme. Všeználkovství není v dnešní době správná strategie, naopak je potřeba se profilovat jako odborník v určitém oboru a toho dosáhneme poskytováním opravdu užitečných informací na určité téma. A abychom tento úkol mohli splnit, musíme nejdříve zjistit, na jaké téma jsme tím nejkompetentnějším zdrojem.

Anežka Vaňková