Jak využít hry na teambuilding pro zlepšení komunikace ve vašem týmu

Zúčastnili jste se už někdy hry na teambuilding? A jaký jste z toho měli pocit? V zásadě se vaše dojmy mohou ubírat oběma směry: buďto se vynořuje vzpomínka na příjemnou zábavu, třeba jako v podání https://showmustgoon.cz/, která posloužila jako tmel pracovního kolektivu, nebo převládá osobní pocit, že jste si aktivity moc neužili. 

I přes jistá rizika, že nemusí vždycky všechno vyjít, je teambuilding důležitá disciplína, kterou není radno podceňovat. Jak to zařídit, aby pro zaměstnance představovala přínos a aby v jejich hodnocení převládaly samé superlativy? 

Get satisfaction!

Dobrá atmosféra ve vzájemném jednání výrazně přispívá k tomu, že zaměstnanci jsou do svých úkolů zapálení s mnohem větším nadšením a motivací. Celkově to pro společnost nabízí velkou přidanou hodnotu. Budování týmu pomůže vyhnout se třenicím nebo konfliktům mezi zaměstnanci ve vaší společnost a cíleným teambuildingem lze vytvořit jednotku ve skupině, ze které firma výrazně profituje. 

Pro úspěšné provedení teambuildingu by měly být předem definovány konkrétní cíle teambuildingu. Tyto cíle se samozřejmě od firmy k firmě liší a závisí na procesu, který má být teambuildingem iniciován nebo podporován – jinými slovy, jaký je charakter podniku a jaké úkoly před ním jsou, popř. jaká atmosféra v kolektivu aktuálně panuje. 

V každém případě je těžištěm opatření pro budování týmu spokojenost zaměstnanců. Protože pouze pokud jsou kolegové spokojeni s vlastní pracovní situací, může se vykročit vstříc úspěchu firmy.

Homo sapiens soutěživý

Budování týmu bylo původně zamýšleno pouze k vytvoření lepších vztahů mezi manažery, nyní se však používá na všech úrovních společnosti. A za ta desetiletí, co funguje, se jako optimální nástroj ukázaly hry – celodenní outdoorové aktivity, indoorové nebo online soutěže apod. Proč? Protože obecně to lidi baví, stačí se jen podívat na sledovanost různých sportovních a vědomostních klání. 

Zkušený profesionál dokáže do obyčejných her vždy vložit prvek, který podpoří rozvoj komunikace, vzájemného poznávání, nácvik řešení problémů, aniž by to účastníci museli nutně zpozorovat a aniž by je to ochuzovalo o zábavu. 

Úskalí teambuildingu

Jak už bylo naznačeno, bylo by podezřelé, kdyby po každé aktivitě vnímali teambuildingu všechno v růžových barvách. Co nejvíce hrozí úspěšnému budování týmu v českém prostředí? Nastíníme dvě protichůdné tendence:

  1. Teambuilding – a je to zřejmé již z názvu – vznikl v anglosaském prostředí. U nás byla pěstována poněkud jiná firemní kultura. Pamětníci si jistě vybaví pověstné oslavy MDŽ ve stylu “víno, ženy, zpěv”. Češi bývají k takovým akcím nedůvěřiví, mají tendenci trochu švejkovat, často nazývají ironicky teambuilding situaci, kdy to několik kolegů ze zaměstnání přehnalo s alkoholem a podobně.  
  2. K opačnému extrému dochází u mladých ambiciózních jedinců, kteří se neumí uvolnit a získat nadhled. Neúspěch ve hře berou smrtelně vážně a vyvozuji z toho mylné závěry – jako Bridget Jonesová, která chybnou odpovědí přispěla k porážce svého týmu na setkání advokátní komory. 

 

Tvořit tým postupnými krůčky

Pokud má zaměstnavatel obavu, jak jeho pracovníci teambuilding přijmou a pojmou, není nic snazšího, než se poradit s profesionální agenturou a nastínit jí situaci. Skuteční profesionálové jsou schopni sestavit nějakou “light” nabídku, kde budou relax a zábava zastoupeny v dostatečném množství. S dostatečně kvalitním cateringovým zázemím, protože žaludkem prochází více věcí než jenom láska, se brzy obrousí hrany a budování týmu bude moci začít. Bez něj to totiž v kolektivech čelících náročným výzvám opravdu nejde. 

Setkali jste se s někým, komu nevyhovuje teambuilding?

Anežka Vaňková