Mikroregion Poorlicko

Kontaktuje nás
  Historie vzniku

  Svazek obcí Poorlicko byl založen a zaregistrován 29.6.1993 Okresním úřadem v Rychnově nad Kněžnou. Svazek má 10 členských obcí (Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Čermná nad Orlicí, Horní Jelení, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, Veliny) s počtem obyvatel cca 14 000. Výměra území činí cca 15 000 ha.
  Po založení svazek vyřešil problémy spojené s likvidací odpadů na svém území, založil spolu s městem Holice společnost ODEKO s.r.o., prostřednictvím které v současné době likviduje všechny druhy odpadů. Dále svazek vybudoval spojení obcí pomocí elektronické pošty, má zpracovány územní plány ve všech obcích, má schválen Strategický plán rozvoje a obnovy obcí mikroregionu „Poorlicko“ a „Studii odpadového hospodářství“. Na území svazku jsou vybudovány ve spolupráci s KČT Praha značené cyklotrasy.

  Náš skromný blog se neustále rozrůstá, k čemuž valnou měrou přispívá také SEO optimalizace www stránek. Právě díky tomu nás nyní lidé najdou i na předních příčkách vyhledávání a tím se rozrůstá i naše interní komunita! Chcete s námi navázat spolupráce? Kontaktujte nás!

  Současnost

  V současné době je původní svazek přetransformován podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na Dobrovolný svazek obcí Poorlicko. S provedenou transformací rozšířil svazek svoji působnost na všechny činnosti, které zákon o obcích v § 50 připouští (školství, sociální služby, zdravotnictví, kultura, čistota obcí, odpadové hospodářství, vodovody a kanalizace, dopravní obslužnost, cestovní ruch atd.).
  DSO Poorlicko uzavřel dne 17.12.2003 Smlouvu o vzájemné spolupráci se svazkem Orlice. Předmětem smlouvy je všestranná spolupráce v oblasti všeobecného regionálního rozvoje katastrálních území Dobrovolných svazků obcí Poorlicko a Orlice.